Make your own free website on Tripod.com

NHA^M TY' (NU*~ MA.NG)

Cung Cha^'n, Ma.ng Tang -Do^' Mo^.c
Xu*o*ng Con Chuo^.t, Tu*o*'ng Tinh Con Beo
Ba` Cu*?u Thie^n Huye^`n Nu*~ -Do^. Ma.ng

THO* -DOA'N VA^.N MA.NG:
Nha^m Ty' cung Cha^'n so^' na`y
Tang -do^' ma.ng Mo^.c ca^y ta^`m tro^ng da^u
Sanh ra lo^~i so^' mu`a Thu
Mu`a Ha. cu~ng cha(?ng co' mu*u chu*o*'c gi`
Bo*?i sanh lo^~i so^' cu*.c tha^n
Sa'ng lo cha.y ga.o bu*o*'c cha^n kho^ng ngu*`ng
-Do^ng Xua^n thi` -da(.ng thua^.n mu`a
La`m a(n co' cu?a cha(?ng thua ba.n be`
Nhu*ng ma` duye^n lo*~ buo^?i -da^`u
Nhie^`u cho^? -di no'i kha^?ng ca^`u kho^ng nghe
Bo*?i so^' Nha^m Ty' cu*'ng -da^`u
Ai ma` no'i khi'ch cha(?ng ca^`u cha(?ng u*a
Chi.u ngu*o*`i ngo.t di.u -da^`u mo^i
Bo*?i the^' pha?i kho^? lo^i tho^i nhie^`u la^`n
Nhu*ng ngu*o*`i tri' sa'ng tho^ng minh
Ai ti'nh mu*u ke^' thi` na`ng bie^'t ngay
So^' co^ nho*` co' quo*'i nho*n
Tu nha^n ti'ch -du*'c Tha'nh Tha^`n -do*~ cho.

Phu. Gia?i To^?ng Qua't: Tuo^?i Nha^m Ty' ne^'u co^ na`o sanh thua^.n mu`a -Do^ng va` Xua^n thi` gia`u sang phu' quy' nhu*ng pha?i la` ban nga`y. Co`n co^ na`o sanh ban dde^m la` nghi.ch lo^~i so^' ne^n pha?i chi.u gian lao kho^? cu*.c. Tuo^?i na`y pha^`n ddo^ng cu*'ng co?i cha(?ng chi.u khua^'t phu.c ai, vi` the^' co' ca~i va~ vo*'i anh em cha me. kha('c kha^?u vo*'i cho^`ng. I't ra cu~ng 2 la^`n thay ddo^?i nho*n duye^n ve^` sau mo*'i giai la~o.